Reuma patiente en het gebruik van de infraroodsauna
 
  
Reumapatiënte M S voelt zich een nieuw mens sinds zij gebruik maakt van de infrarood sauna. 'Ik ben in jaren niet zo soepel geweest,'
 
M S uit Harderwïjk werd 25 jaar lang gekweld door striemende reumapijnen en de bijwerkingen van talloze medicijnen. De kwaal tastte haar lichaam zo aan, dat zij uiteindelijk als een invalide door het leven ging. Maar de 53-jarige reumapatiënte vond het wonder waarop zij bleef hopen in de INFRAROOD SAUNA, die ook op aandoeningen als PSORIASIS een heilzame werking blijkt te hebben. Zo werd G.V. geheel verlost van de
Ontsierende huidziekte. Beide vrouwen hun verhaal.
 
Als iemand M S uit Harderwijk vorig jaar zou hebben verteld dat zij nu weer zou fietsen, had ze het niet geloofd. Maar liefst 25 jaar werd haar leven beheerst door reuma, de laatste jaren was haar toestand zodanig verslechterd, dat zij nog maar nauwelijks kon functioneren. hevige maag- en darmklachten, slaapstoornissen, hoofdpijn

Het was dan ook met weinig hoop dal zij de infrarood sauna uitprobeerde, maar na slechts een maand, waarin zij frequent van de sauna gebruik maakte, voelt de 53-jarige huisvrouw zich als herboren. Ze kan haar eigen huishouden weer bestieren, fietst, slaapt uitstekend en is weer actief ais vrijwilligster voor de Nederlandse reumastichting en de Algemene Hulpdienst. 'Ik kan mijn geluk niet op,' zegt ze. In 25 jaar ben ik niet zo soepel geweest. De pijn is drastisch verminderd en ik kan weer van alles. Dat is geweldig! Als reumapatiënt leef je nu eenmaal dagelijks met vragen als: wat brengt de toekomst? Hoe moet het verder mei mij? Eindig ik in een rolstoel of vinden ze ooit die ene pil?'

Op dat wonder bleet M. hopen, zelfs toen zij 12 jaar geleden haar man verloor en was aangewezen op hulp van haar kinderen. In die periode kreeg zij de ergste pijnaanvallen die zij ooit had gekend. Ze vertelt: 'Ik kon vrijwel niets meer. Zelfs geen pakje boter uit de koelkast pakken. . Een probleem dat er nog bijkomt, is dat je ook je sociale contacten gaat verliezen. De mensen dachten soms zelfs dat ik simuleerde. Je zegt namelijk altijd dat je pijn hebt, terwijl je dat aan de buitenkant niet kunt zien, Je komt dan terecht in een vicieuze cirkel van pijn en stress.' Die cirkel werd doorbroken, toen zij in contact kwam met een Nederlandse leverancier van de ir sauna Van de firma mocht ze de sauna thuis uitproberen. Over haar eerste saunagang, zegt ze: 'Na afloop heb ik een warme douche genomen (rigoureus afkoelen is bij de infrarood-sauna uit den boze, red.) en daarna ben ik even op bed gaan liggen, Ik geloofde het bijna niet, maar ik voelde mijn stofwisseling weer op gang komen. Mijn darmen, waar ik zo lang problemen mee had gehad, begonnen te werken.
 
Verlichting van pijn was er niet direct voor M, integendeel. Na de eerste saunasessies nam de pijn in alle hevigheid toe. Er heeft een soort ontgifting van je lichaam plaats. Het ontdoet zich van allerlei afvalstoffen en wordt gereactiveerd. Je spieren en gewrichten verzetten zich daar tegen. Na een week van hevige pijn, nam deze echter plotseling af en M ging zich steeds beter voelen. Reuma geneest natuurlijk nooit weet ze, maar de pijn is nu zo veel minder. Mijn leven is totaal veranderd. Ik kan weer alles doen. Ook word ik 's morgens niet meer doodmoe wakker. want ik slaap 's nachts gewoon De ontstekingen in mijn gewrichten zijn tot rust gekomen en nu hoop ik dat de vergroeiingen niet verder gaan.'
 
M benut de infrarood sauna waar ze twee maal per dag een half uur in gaat, optimaal. Twaalf andere mensen komen bij haar thuis voor de heilzame werking van deze sauna. Zo heeft zij dagelijks bezoek van een vrouw die lijdt aan een spierziekte en een netelroos patiënt. Ook ontvangt zij iemand die zeer gebukt gaat onder psoriasis, een hardnekkige huidziekte die bij M.R. zelfs geheel verdween door de ínfraroodsauna